Tjänster

Projektledning/rådgivning

CLRcon hjälper företag med att etablera effektiva system för att identifiera och hantera risker avseende produktsäkerhet, kvalité, miljö och arbetsmiljö - över tiden. Vi utgår ifrån de varumär…

Bemanning

CLRcon erbjuder system för att helt eller delvis stödja både ledning och kvalitets- och miljöansvarig i det vardagliga och extraordinära arbetet. Vi anlitas dessutom av olika organisationer för…

Kurser

CLRcon anordnar både personliga kurser på plats och interaktiva utbildningar via internet. Våra träffsäkra utbildningsupplägg och professionella kursledare ser till att deltagarna engageras under utb…

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå