Tjänster

Projektledning/rådgivning

CLRcon hjälper företag med att etablera effektiva system för att identifiera och hantera risker avseende produktsäkerhet, kvalité, miljö och arbetsmiljö - över tiden. Vi utgår ifrån de varumär…

Bemanning

När ni hyr personal från oss får ni inte bara en person med hög kompetens som tar hand om ert ledningssystem för certifiering gentemot kvalitet, miljö och arbetsmiljö utan ni får även en komplett för…

Kurser

CLRcon anordnar både personliga kurser på plats och interaktiva utbildningar via internet. Våra träffsäkra utbildningsupplägg och professionella kursledare ser till att deltagarna engageras under utb…

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå