Tjänster

Projektledning/rådgivning

CLRcon hjälper företag med att etablera effektiva system för att identifiera och hantera risker avseende produktsäkerhet, kvalité, miljö och arbetsmiljö - över tiden. Vi utgår ifrån de varumär…

Bemanning

Solid certifiering + ekonomiskt resultat = hyr bemanningspersonal inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö En inhyrd kvalitets- och miljö ansvarig / samordnare från CLRcon ser inte bara till att ni …

Kurser

CLRcon anordnar både personliga kurser på plats och interaktiva utbildningar via internet. Våra träffsäkra utbildningsupplägg och professionella kursledare ser till att deltagarna engageras under utb…

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå