Projektledning/rådgivning

CLRcon hjälper företag med att etablera effektiva system för att identifiera och hantera risker avseende produktsäkerhet, kvalité, miljö och arbetsmiljö - över tiden.

Vi utgår ifrån de varumärken som ni verkar under och den situation som er verksamhet befinner sig i för att skapa en kundanpassad och långsiktig lösning.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå