Bemanning

Solid certifiering + ekonomiskt resultat = hyr bemanningspersonal inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

En inhyrd kvalitets- och miljö ansvarig / samordnare från CLRcon ser inte bara till att ni behåller er certifiering utan även att ni skapar bättre resultat över tiden

När ni hyr personal från oss får ni inte bara en person med hög kompetens som tar hand om ert ledningssystem för certifiering gentemot kvalitet, miljö och arbetsmiljö utan ni får även en komplett företagspartner med spetskompetens om hur ert företag kan göra fler, bättre & sundare affärer.

Vår personal kan bl.a. se till att de som möter kund i er organisation på ett pedagogiskt sätt kan förklara hur ni tillgodoser era nyckelkunders förväntningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö – samt bemöta irrelevanta kravställningar med konkreta fakta om varför dessa krav inte berör er verksamhet.

Detta innebär dels att era säljare har lättare att skapa förtroende och trygghet hos era kunder och dels kan fokusera på det de skall göra – sälja.

Detta leder inte alltför sällan till fler affärer, högre omsättning och, rätt skött, bättre marginaler.

Ett erkännande av vår personals kompetens är att några av oss hyrs in som kontrakterade tredjepartsrevisorer av ledande certifieringsorgan och att vissa av oss representerat Sverige i det internationella utvecklandet av olika standarder.

Dessutom så kostar vi mindre, presterar mer och levererar bättre än en anställd kvalitets- och miljö ansvarig som skall se till att ni erhåller eller upprätthåller en eller flera certifieringar.

Och som grädde på moset - om det behövs så kan vi vara på två ställen samtidigt – nej vi tillämpar inte kloning men däremot flexibilitet.

Nyfiken på hur vi löser det?

Kontakta oss för ett möjlighetsmöte så avslöjar vi fler fördelar.

Här finner du mer information om anlitande av:

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå