Kunskapsområden

Integrerat ledningssystem

Viva la (r) E2volution – ETT SYSTEM FÖR ALLA områden ledningen skall hantera E2 = Enklare & Effektivare Ledningssystem ser till att helt integrera ledningsarbetet för inte bara kvalitet, m…

CSR - Socialt ansvarstagande

Arbetsmiljö Djuromsorg Leverantörsutveckling

Miljö

Alla fungerande företag levererar vad kunden efterfrågar – förr eller senare. Det är vägen däremellan, dvs mängden arbete och tid som involverade medarbetarna lägger från att kund är intresserad av …

Kvalitet

Kostnader relaterade till kvalitetsbrister utgör i snitt 26 % av omsättningen – E2 Ledningssystem hjälper er att minimera de. Hos fler än 9,2 företag av 10 är vägen mellan förfrågan till leveran…

Processorientering

Alla fungerande företag levererar vad kunden efterfrågar – förr eller senare. Det är vägen däremellan, dvs mängden arbete och tid som involverade medarbetarna lägger från att kund är intresserad av företagets produkter/tjänster till leverans av dessa som skiljer ett hyfsat framgångsrikt företag från ett extremt lönsamt och branschledande företag.

Alla fungerande företag levererar vad kunden efterfrågar – förr eller senare. Det är vägen däremellan, dvs mängden arbete och tid som involverade medarbetarna lägger från att kund är intresserad av f…

Riskhantering

Enklare och effektivare att arbeta förebyggande med risker – E2 Riskhantering är fullt integrerat med processorientering och målstyrning av kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt era specifika branschk…

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå