Kunskapsområden

CSR - Socialt ansvarstagande

Arbetsmiljö Djuromsorg Leverantörsutveckling

Miljö

Alla fungerande företag levererar vad kunden efterfrågar – förr eller senare. Det är vägen däremellan, dvs mängden arbete och tid som involverade medarbetarna lägger från att kund är intresserad av …

Kvalitet

Kostnader relaterade till kvalitetsbrister utgör i snitt 26 % av omsättningen – E2 Ledningssystem hjälper er att minimera de. Hos fler än 9,2 företag av 10 är vägen mellan förfrågan till leveran…

Processorientering

Alla fungerande företag levererar vad kunden efterfrågar – förr eller senare. Det är vägen däremellan, dvs mängden arbete och tid som involverade medarbetarna lägger från att kund är intresserad av …

Riskhantering

Enklare och effektivare att arbeta förebyggande med risker – E2 Riskhantering är fullt integrerat med processorientering och målstyrning av kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt era specifika branschk…

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå