Riskhantering

Enklare och effektivare att arbeta förebyggande med risker – E2 Riskhantering är fullt integrerat med processorientering och målstyrning av kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt era specifika branschkrav.

I allt fler branscher har det förutom krav på certifiering enligt erkända standarder även dykt upp krav på att företagets ledning skall agera förebyggande genom att genomföra riskanalyser enligt erkända metoder för att identifiera, prioritera och hantera potentiella risker.

I olja/gas branschen arbetar man t.ex. med risk analys metoden HAZOP (HaZard Operational Prediction) och HAZIP, i livsmedelsbranschen är det lagstiftat krav att man skall tillämpa riskanalys enligt HACCP (Hazard Analysis Critial Control Points), i svetsbranschen är det krav att på att man certifiera sig enligt olika standarder baserat på en riskanalys utifrån vad de svetsade produkterna skall användas till och i tillverkande industri inkl. bl.a. bilbranschen tillämpar man riskanalys metoden FMEA (Failure Mode Effect Analysis) och 8D och inom IT genomförs riskanalys för att identifiera potentiella risker för att utomstående kan komma åt känslig information. Bankerna arbetar med förebyggande riskanalys för att bedöma ekonomiska risker.

På grund av att man sett att rätt tillämpade riskanalyser verkligen fungerar förebyggande och kan minska kostnaderna både för företag och samhället i stort så har man i nya ISO 9001, ISO 14001 och kommande ISO 45001 inkluderat krav på riskanalys.

I CLRcons E2 Riskhantering har vi, efter över tolv års erfarenhet av att arbeta med riskanalyser i en mängd olika branscher tagit ett helhetsgrepp kopplat till riskanalys och risk hantering och identifierat likheter och skillnader mellan de olika metoderna och skapat ett gemensamt språk så att man med ett system kan hantera alla krav på riskanalys oavsett bransch.

Vi har dessutom sett till att helt integrera risk analysen i sättet som vi tillämpar processorientering och arbetar med målstyrning via E2 Ledningssystem. Detta gör det enklare för alla inom organisationen att förstå vad som skall prioriteras samt varför och hur det skall genomföras. Vi sätter även fokus på att arbetet som utförs går hand i hand med företagets strategi och ekonomiska utveckling.

Kort och gott – det blir enklare att prioritera och prestera rätt saker på mindre tid.

Och tid är som alla vet…pengar.

Kontakta oss för ett möte kring hur ni kan förenkla arbetet med riskanalys & riskhantering och göra det möjligt att identifiera potentiella affärsmöjligheter.

Här finner du mer information om:

- Processorientering
- Hyra Kvalitets- & miljösamordnare
- Kurser

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå