Processorientering

Alla fungerande företag levererar vad kunden efterfrågar – förr eller senare. Det är vägen däremellan, dvs mängden arbete och tid som involverade medarbetarna lägger från att kund är intresserad av företagets produkter/tjänster till leverans av dessa som skiljer ett hyfsat framgångsrikt företag från ett extremt lönsamt och branschledande företag.

Genom praktiskt utformad processorientering av verksamheten blir det enklare att förstå hur ni ser till att kunden får produkten/tjänsten, identifiera risker och kvalitetsbristkostnader samt mäta och förbättra.

Därmed kan ni börja arbeta med att minska onödigt arbete, tiden det tar innan kunden får det de vill ha och andra interna kostnader vilket leder till bättre marginaler.

Detta i sin tur leder till mindre tid per leverans/uppdrag, fler leveranser/uppdrag och ökad omsättning.

E2 Ledningssystem - enklare & effektivare processorientering
CLRcons E2 Ledningssystem med processorientering är unik då den på ett pedagogiskt sätt skapar engagemang och förståelse både hos ledningen och personalen vilket skapar samsyn inom företaget om vad som skall uppnås, varför det skall uppnås och hur men gör det på enklast möjligast sätt.

Vi ser även till att via E2 Risk Management integrera riskanalys, risk hantering och målstyrning i processorienteringen och inte bara ett eller flera av ämnesområdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö utan även ekonomi. Dessutom kan ni med hjälp av vår kompletta processorientering minimera mängden dokument i er verksamhet vilket spar tid och kraft för alla verksamma inom företaget.

Förutom att kartläggning av alla processer gör det möjligt att spara tid och pengar så är komplett processorientering ett krav när man eftersträvar en certifiering gentemot nya ISO 9001 & ISO 14001 samt kommande ISO 45 001 och ISO 22 000.

Kontakta oss för ett möte kring vilka fördelar ni kan dra av vårt sätt att tillämpa processorientering.

Här finner du mer information om:

- Riskanalys & Riskhantering
- Hyra Kvalitets- och miljösamordnare
- Kurser

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå