Kvalitet

Kostnader relaterade till kvalitetsbrister utgör i snitt 26 % av omsättningen – E2 Ledningssystem hjälper er att minimera de.

Hos fler än 9,2 företag av 10 är vägen mellan förfrågan till leverans mer krånglig och komplicerad än vad den behöver vara. Med andra ord de skulle kunna vara mycket mer lönsamma. De kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter/tjänster och olika verksamhetsprocesser vore perfekta kallas för kvalitetsbristkostnader. Ex. på kvalitetsbristkostnader är omarbete, kassationer, transportskador och förlorad försäljning.

Studier från KTH visar att väletablerade och framgångsrika svenska företag har kvalitetsbristkostnader på mellan 15 – 37 % av omsättningen. Snittet är hela 26 % - av omsättningen. Detta är kostnader som väldigt sällan syns i en balans-, resultat- eller årsrapport om det inte har skett en omsättningspåverkande katastrof inom företaget.

För referens till KTH’s studier kring kvalitetsbristkostnader vänligen skicka ett e-mail till support (at) clrcon.com

Trots att de utgör en så stor andel av omsättningen så är det många företagare som ignorerar kvalitetsbristkostnader som en vinstgenererande möjlighet. Ett vanligt synsätt är:

”Hmm…det där med kvalitetsbristkostnader låter intressant men det har vi inte tid med för vi är så pressade mellan allt lägre marginaler och stigande kostnader att vi bara måste fokusera på ökad försäljningsvolym”

I en stillastående, vikande eller t.om. lätt växande bransch, vilket inkluderar de flesta branscher idag och alla branscher förr eller senare, så innebär ett sådant tankesätt att man måste ta marknadsandelar från sina konkurrenter och att företag kommer att slås ut. Ofta blir det de företag som har störst omkostnader som slås ut först.

Genom att minska kvalitetsbristkostnaderna kan man spara pengar vilken man kan använda för att t.ex. investera i produkt- eller tjänsteutveckling och/eller sänka sina priser så att man kan erbjuda mer till kunderna för ett bättre pris än konkurrenterna.

Med andra ord om man minskar kvalitetsbristkostnaderna så ökar möjligheterna att öka försäljningen och ta marknadsandelar.

Vi hjälper företag att skapa strukturen för att kapa kvalitetsbristkostnaderna och nå de mål och den lönsamhet de önskar ha.

Hur lönsamma vill ni bli?

Kontakta oss för en analys av hur mycket kostnader ni kan trimma bort.

Här finner du mer information om:

- Riskanalys & riskhantering
- Processorientering
- Enklare & effektivare ledningssystem

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå