Integrerat ledningssystem

Viva la (r) E2volution – ETT SYSTEM FÖR ALLA områden ledningen skall hantera

E2 = Enklare & Effektivare Ledningssystem ser till att helt integrera ledningsarbetet för inte bara kvalitet, miljö och arbetsmiljö utan ser även till att integrera specialområden inom olika branscher såsom olja/gas, svetsning, medicinteknik, livsmedel och IT.

Mängden krav som företag och företagsledningen skall hantera ökar alltmer bl.a. på grund av stigande förväntningar från:

  • konsumenter som vill ha mer för mindre,
  • kunder som vill skydda sina varumärken genom att ställa detaljerade krav på sina leverantörer och
  • myndigheter som vill motverka problemområden som belastar samhället såsom miljöförstöring, klimatpåverkan och arbetsmiljö

De kraven måste dagens företag och företagsledningar kunna svara upp emot.

På grund av att kraven har varit komplexa, har framförts med kort varsel och/eller att de organisationer som varit först med att ta fram en lösning haft musklerna och makten att ta fram en lösning som blivit normgivande men inte tiden, hjärnan eller hjärtat att finna den enklaste lösningen så har sättet att svara upp mot kraven inte alltid blivit de ur ett företags- och samhällsekonomiskt perspektiv de bästa.

Framtidens ledande företag ser till att leva upp till alla befintliga krav - på absolut enklaste och effektivaste sätt - och ser till att man etablerar arbetsmetoder som kan hantera alla framtida kommande krav så smidigt som möjligt.

Det kallar vi hållbara affärsprestanda och det har vi tagit fasta på.

E2 Ledningssystem är inte byggt med fokus på att tillgodose standardkrav - även om vårt ledningssystem gör det. Det är sammansatt utifrån hur det aktuella företaget skall kunna drivas så effektivt som möjligt oavsett branschtillhörighet eller vilka krav som riktas emot företag.

Hur kan vi göra det?

Jo vi har i E2 Ledningssystem utgått från den röda tråden i ett framgångsrikt ledningsarbete – de 7 ledningsprinciperna - och integrerat de med ett antal olika internationellt erkända metoder och angreppssätt för att jobba förbyggande – samt haft fokus på att vi skall göra angreppsättet så enkelt och lättförståeligt som möjligt.

Så även om ni idag bara har önskemål eller krav på er att arbeta med ett branschspecifikt kravområde eller ett av områdena kvalitet, miljö eller arbetsmiljö genom att etablera E2 ledningssystem i er verksamhet så behöver ni inte oroa er för framtiden.

Ni kan enkelt lägga till både ett eller flera av områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö utan att behöva börja om från början eller fundera på hur de nya områdena skall integreras med det befintliga.

Varför krångla till det om man kan göra det enkelt?

Kontakta oss för ett möte kring hur vi kan göra det enklare för ledningen att, idag eller i framtiden, jobba integrerat med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och ert branschspecifika område.

Här finner du mer information om:

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå