Om oss

Sättet vi driver projekt har vi plockat från bl.a. 5S, LEAN Agile och Scrum och sättet vi arbetar med förebyggande riskhantering har influerats av bl.a. FMEA, 8D, HAZOP och HACCP utan att vi för den delen involverar omfattande förklaringar eller definitioner av utländska ord. Vi förklarar nyttan med att arbeta på detta sätt och sedan ser vi till att det flyter på så bra som möjligt med kända och beprövade arbetsmetoder och verktyg utan att ni behöver lära er bakgrunden och den ibland krångliga teorin*

Sättet vi driver projekt har vi plockat från bl.a. 5S, LEAN Agile och Scrum och sättet vi arbetar med förebyggande riskhantering har influerats av bl.a. FMEA, 8D, HAZOP och HACCP utan att vi för den delen involverar omfattande förklaringar eller definitioner av utländska ord. Vi förklarar nyttan med att arbeta på detta sätt och sedan ser vi till att det flyter på så bra som möjligt med kända och beprövade arbetsmetoder och verktyg utan att ni behöver lära er bakgrunden och den ibland krångliga teorin*

De system vi bygger är:
- Enkla utifrån ett användarperspektiv vilket hjälper människor att bättre utföra sina arbetsuppgifter.
- Riskbaserad för att enklare prioritera utmaningar, verka förebyggande & identifiera affärsmöjligheter
- Processbaserad för att minimera mängden dokument & för att alla skall kunna se helheten.
- Flexibla då vi bygger de utifrån er organisations behov & IT mognadsgrad – vi kan etablera samma typ av enkla & effektiva system lokalt eller i molnet. Vi har byggt ledningssystem i Office 365 & Sharepoint, Google Drive och Dropbox. Och ja om ni så önsker kan vi t.om. lägga systemet i pärmar.
- Effektiva utifrån ett företagarperspektiv då de har fokus på implementering & förbättring vilket skapar snabbare utveckling & bättre ekonomiskt resultat.

Sunt förnuft kommer man långt med - men ibland kan det vara svårt att komma igång. E2 Ledningssystem gör det enklare att börja och fortsätta använda sunt förnuft.

Kontakta oss för en upplyftande lösning.

Här finner du mer information om:

- Processorientering
- Hyra Kvalitets- & miljösamordnare
- Riskanalys & riskhantering


* Vill ni så kan vi även gå igenom och förklara teorin bakom med belysande exempel

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå