Kvalitet

Miljö

Socialt ansvarstagande

Skapa hållbara affärsprestanda

Vi levererar verksamhetsutveckling där långsiktig lönsamhet är den gemensamma faktorn.

Arbeta smartare och sundare utan att ge avkall på effektivitet och med mätbara resultat

Projektledning/rådgivning

CLRcon hjälper företag med att etablera effektiva system för att identifiera och hantera risker avseende produktsäkerhet, kvalité, miljö och arbetsmiljö - över tiden.

Vi utgår ifrån de varumärken som ni verkar under och den situation som er verksamhet befinner sig i för att skapa en kundanpassad och långsiktig lösning.

Läs mer

Bemanning

CLRcon erbjuder system för att helt eller delvis stödja både ledning och kvalitets- och miljöansvarig i det vardagliga och extraordinära arbetet.

Vi anlitas dessutom av olika organisationer för att ta fram, vidareutveckla och administrera standarder samt för att genomföra revisioner eller leverantörsbedömningar.

Läs mer

Kurser

CLRcon anordnar både personliga kurser på plats och interaktiva utbildningar via internet. Våra träffsäkra utbildningsupplägg och professionella kursledare ser till att deltagarna engageras under utbildningstillfället och stimuleras till eftertanke.

Vi tar även fram paket med utbildningsmaterial åt branschorganisationer och koncerner.

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå