Kvalitet

Miljö

Socialt ansvarstagande

Skapa hållbara affärsprestanda

Vi levererar verksamhetsutveckling där långsiktig lönsamhet är den gemensamma faktorn.

Arbeta smartare och sundare utan att ge avkall på effektivitet och med mätbara resultat

Projektledning/rådgivning

Läs mer

Bemanning

Solid certifiering + ekonomiskt resultat = hyr bemanningspersonal inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

En inhyrd kvalitets- och miljö ansvarig / samordnare från CLRcon ser inte bara till att ni behåller er certifiering utan även att ni skapar bättre resultat över tiden

Läs mer

Kurser

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå